[Logo] Roll-Pac AB

Roll-Pac, svenskbyggd rullkomprimator

Komprimera avfallet och era kostnader

Med hjälp av rullkomprimatorn Roll-Pac® komprimeras avfallsmängden och därmed era transportkostnader. Effektivare och mer lättskött än marknadens övriga komprimatorer. Roll-Pac® finns i två versioner; Standard och Jumbo.

Roll-Pac säljs av och byggs av Weldac Rörsystem AB, som är ett montage och verkstadsföretag beläget i Stora Höga.

Weldac har så väl specialkompetens samt resurser för att valsa och bocka rör, balkar, och profiler i olika radier och dimensioner i dom flesta material.

Weldac förvärvade Roll-Pac 2012 men då bland annat företagets flytt till egna lokaler tagit stora resurser i anspråk är det först nu marknadsföringen av Roll-Pac tagit fart.

Under denna period har vi dock inlett arbetet med en uppgradering av konstruktionen som i nuläget kortfattat kan sammanfattas enligt följande:

Då produktionen nu sker helt i egen regi gör vi bedömningen att Roll-Pacs framtida kvalitet gällande produktion, reservdelshållning samt leveranssäkerhet kommer att ta ett rejält kliv framåt.

Roll-Pac komprimerar de flesta fraktioner! Exempelvis:

Vi erbjuder lösningar för de flesta!

Har Ni några frågor, tveka inte att kontakta oss, så ska vi lösa Era hanteringsproblem, och ge er en rationell och ekonomisk lösning på Er avfallshantering.Roll-pac
Hur kan Roll-Pac® komprimera mina kostnader?
Roll-Pac Rullkomprimator